DGEP: Înregistrarea tardivă a naşterii

După împlinirea termenului de 1 an, prevăzut de lege, întocmirea actului de naştere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, precum şi cu avizul conform al DGEP Constanța. Cererea privind înregistrarea naşterii după împlinirea termenului de 1 an se depune fie la S.P.C.L.E.P./primăria […]


Citește articolul complet pe Constanteanul

Alte știri din Constanteanul