Bemerítő keresztség Jézus példájára

Bemerítő keresztség Jézus példájára magdi 2024. 04. 16., k – 09:13 Arad Hitélet Az emberek, közösségek életében vannak meghatározó jelentőségű események, amelyek kitörölhetetlenül ott maradnak elméjükben, szívükben. Ilyen örömteljes eseményre került sor vasárnap délelőtt az arad-belvárosi baptista gyülekezetben, ahol Életet átformáló örömhír címmel, újtestamentumi bemerítést tartottak nagyszámú aradi és más helyiségekből érkezett vendégek jelenlétében. Az emberek, közösségek életében vannak meghatározó jelentőségű események, amelyek kitörölhetetlenül ott maradnak elméjükben, szívükben. Ilyen örömteljes eseményre került sor vasárnap délelőtt az arad-belvárosi baptista gyülekezetben, ahol Életet átformáló örömhír címmel, újtestamentumi bemerítést tartottak nagyszámú aradi és más helyiségekből érkezett vendégek jelenlétében. Az ünnepség meghatóan tartalmas része, az ifjúság szép énekével indult: „Szívemben eldőlt, követem Jézust, nincs visszaút”. Ezután Kiss Máté, a Nagyváradról érkezett fiatal teológus olvasta fel Corneliusnak, az itáliai hadsereg századosának szívet-lelket megmozgató történetét, majd következett egy tartalmas prédikáció. Az Ige megjegyzi, hogy kemény katona létére kegyes és istenfélő ember volt. Isten, Cornelius nagy megdöbbenésére, angyalt küldött hozzá, hogy továbbítsa a jó hírt Péter apostol közelgő érkezéséről. A valóság az, hogy mindketten megdöbbentek, hogy rövidesen találkozni fognak, de azért mindketten végezték az Istentől kapott feladatukat. Cornelius sok rokonát, ismerősét hívta meg az isteni üzenet meghallgatására. Péterben volt egy bizonyos félelem: megvallotta, hogy tudatában van annak, hogy zsidó embernek tiltott dolog idegennel kapcsolatot tartania. Ennek ellenére elmondta a jelenlevők előtt, hogy Isten „speciális módon” figyelmeztette őt, hogy senkit se mondjon szentségtelennek, vagy tisztátalannak, ezért meg is jelent előttük, és a tanulságot mindannyiuk előtt elmondta: „Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli  Őt és igazságot cselekszik.” Ezt az igét küldte Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által. Péter beszéde alatt csoda történt: a hallgató pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. Az események alakulását látva, továbbította küldetésének igazi célját, és úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg a Jézus Krisztus nevében!A prédikáció után a bemerítésre váró Pap Sándor bizonyságtétele következett: elmondta, hogy Isten milyen mélységből, bűnökből szabadította meg. Már nincsen a korábbiakhoz hasonló kicsapongás az életében, együtt tud imádkozni feleségével és a nemrég megtért és bemerítkezett apósával is. Ezt követően Pap Sándor és Szabó Sándor lelkipásztor a keresztelő medencébe léptek, ahol a lelkipásztor feltette a kérdést: „Vallod-e, hogy Jézus Krisztust tartod Megváltódnak és vállalod a hűséget?” Miután az Örökkévaló Isten, valamint a jelenlevők előtt elhangzott az igen válasz, megtörtént a bemerítés. Dicsőítő ének és gratulációk következtek. A jelenlevők szívében tovább csengett a korábban elhangzott ének: „Boldogok, kik újjá lettek, újjászületve Lélektől. Elhagyták a régi életet, újat nyertek Istentől. Halleluja, halleluja, Ámen.” Bátkai SándorPap Sándor (balról) és Szabó Sándor lelkipásztor a keresztelő medencébe léptek, ahol a lelkipásztor kérdéseire igen válasz érkezett, majd megtörtént a bemerítés  Hozzászólások Sliderban megjelenés: Ki


Citește articolul complet pe Nyugati Jelen Arad

Alte știri din Nyugati Jelen Arad