Lansarea proiectului „ Dezvoltarea durabilă prin consolidarea activității INFOTOP SRL în domeniul serviciilor de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea”

Lansarea proiectului „ Dezvoltarea durabilă prin consolidarea activității INFOTOP SRL în domeniul serviciilor de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea” [email protected] 06/15/2022 Data: 15 Iunie 2022   Lansarea proiectului „ Dezvoltarea durabilă prin consolidarea activității INFOTOP SRL în domeniul serviciilor de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea”    INFOTOP S.R.L. în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Dezvoltarea durabilă prin consolidarea activității INFOTOP SRL în domeniul serviciilor de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea”, cod MySMIS 131604, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”. Contractul de finanțare nr. 7744/17.05.2022 a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar. Valoarea totală a proiectului este de 938.471,90 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 629.781,46 lei (535.314,25 Lei - valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR și 94.467,21  lei - valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național) Investiţia se va derula la punctul de lucru al societăţii din Județul Brăila, Municipiul Brăila, Str, R.S.Campiniu, nr.1, Județul Brăila. Obiectivul general al proiectului: Consolidarea capacității activității, ceea ce presupune investiții în echipamente de topografie performante care să asigure calitatea serviciilor la nivelul standardelor existente pe piața națională și internațională, creșterea portofoliului de clienți, dar și crearea unei structuri sortimentale diversificate prin introducerea de noi servicii și să utilizeze în mod optim capacitățile de prestare servicii create prin implementarea acestui proiect de investiții. Pentru a-și atinge obiectivele, INFOTOP SRL va folosi o strategie de dezvoltare durabilă ce constă în consolidarea activității sale prin achiziția de echipamente noi, performante și crearea de noi locuri de muncă. Obiectivele specifice ale proiectului: Crearea a 3 noi locuri de muncă; Menținerea, peste 3 ani de la data finalizării proiectului, a locurilor de muncă existente la depunerea cererii de finanțare și a celor 3 locuri de muncă nou create; Achiziţionarea de echipamente noi, de ultimă generaţie, pentru domeniul topografiei.  Durata de implementare a proiectului este de 46 luni, respectiv de la data de 01.07.2019 până la data de 30.04.2023 Informaţii suplimentare se pot obţine la Dna. Veronica Claudia JIANU - administrator, cu următoarele date de contact: telefon 0722426432, E-mail: [email protected]    Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 www.inforegio.ro    |    facebook.com/inforegio.ro Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României VARIANTA PDF AICI Proiecte Europene Standard (Image) COMUNICAT DE PRESĂ Disqus


Citește articolul complet pe Obiectiv Vocea Brailei

Alte știri din Obiectiv Vocea Brailei