COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI „DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA SILIȘTEA, JUDEȚUL BRĂILA CU ECHIPAMENTE ELECTRONICE”

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI „DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA SILIȘTEA, JUDEȚUL BRĂILA CU ECHIPAMENTE ELECTRONICE” [email protected] 05/27/2022 Data 27.05.2022 COMUNA BRĂILA, cu sediul în județul Brăila, localitatea Siliștea, str. Principală nr. 83, telefon 0239.638.962, [email protected], înregistrată sub nr. 8030 la Registrul autorităților publice, CIF 4721298, reprezentată legal prin Efteme Ilie Primar , demarează implementarea proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din Comuna Siliștea, Județul Brăila cu echipamente electronice”, cod MySMIS 145248, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională  în baza Contractului de finanțare nr. 208 din 16.07.2021, încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizare a României, în calitate de Organism Intermediar  pentru Programul Operațional Competitivitate.   Valoarea totală a proiectului este 253.302.12 lei  din care valoare nerambursabilă acordată din FEDR 191.920,92 lei.   Obiectivul principal al proiectului este asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare on-line prin dotarea acestora cu echipamentele mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare cu abonament la internet pe o perioada de 24 luni inclus, precum și a echipamentelor electronice necesare  la nivelul unităților de învățământ preuniversitar pentru a desfășura în bune condiții activitățile didactice (în mediul on-line).   Rezultatele estimate constau în: 1. Realizarea de intervenții legate de Tehnologia Informației și Comunicațiilor prin dotarea elevilor înscriși la unitățile de învățământ preuniversitar din comună, definiți conform ghidului solicitantului, cu echipamente mobile de tipul tabletelor școlare precum și sprijinirea învățătorilor și a profesorilor prin achiziționarea altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line în anul școlar 2014-2020 . 2. Asigurarea transparenței prin promovarea și vizibilitatea proiectului.   Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul  Operațional Competitivitate 2014 – 2020 „Competitivi împreună”   Matei Laurențiu-Cristian – Manager de proiect Tel/Fax: 0239.638.962 Web: www. primariasilistea-br.ro Proiecte Europene Standard (Image) COMUNICAT DE PRESĂ Disqus


Citește articolul complet pe Obiectiv Vocea Brailei

Alte știri din Obiectiv Vocea Brailei